image1 image2 image3
logo

O bibliotece

Zmień rozmiar tekstu:

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Garwolinie, za pośrednictwem zgromadzonego księgozbioru, już od przeszło 90 lat umożliwia mieszkańcom miasta i regionu dostęp do bogatej bazy informacji. Swoje zadania programowe realizuje współpracując z innymi bibliotekami., instytucjami i organizacjami zajmującymi się kulturą, upowszechnianiem czytelnictwa, oraz działalnością edukacyjną. Biblioteka pełni funkcję Biblioteki Powiatowej dla powiatu garwolińskiego, obejmując opieką merytoryczną 28 bibliotek publicznych w powiecie.


Do szczegółowych zadań Biblioteki należą:

  • Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych ze specjalnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
  • Udostępnianie zbiorów czytelnikom na miejscu i wypożyczanie ich do domu, oraz prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznych.
  • Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, oraz popularyzacja książki i czytelnictwa.
  • Doskonalenie metod i form pracy w bibliotece.
  • Współpraca z bibliotekami działającymi na terenie miasta i powiatu.
  • Doskonalenie zawodowe pracowników biblioteki, oraz prowadzenie praktyk.
  • Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.
  • Biblioteka podejmuje również inne działania wynikające z aktualnych potrzeb środowiska.

Multimedialne prezentacja biblioteki

 

2024  Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Garwolinie