image1 image2 image3
logo

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żelechowie

Zmień rozmiar tekstu:

zelechowAdres: ul. Rynek 19, 08-430 Żelechów

Telefon: (25) 754-11-47

E-mail: mgbp.zelechow@op.pl

Strona WWW: http://mgok.zelechow.pl/

Godziny otwarcia:

Wtorek - Piątek 8:00 - 16:30

Sobota 8:00 - 14:00

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żelechowie włączona jest w strukturę organizacyjną  Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie i wpisana do rejestru instytucji kultury. Biblioteka działa w obrębie krajowej sieci bibliotecznej a nadzór merytoryczny nad jej działalnością prowadzi Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna zaspokaja potrzeby edukacyjne, intelektualne, kulturowe, obywatelskie, społeczne oraz informacyjne mieszkańców miasta i gminy Żelechów. Bardzo często bibliotekę odwiedzają osoby przebywające z wizytą u rodziny bądź znajomych na terenie gminy lub miasta. Dużym zainteresowaniem wśród nich cieszą się książki, broszury oraz inne opracowania dotyczące historii Żelechowa i okolic

Zbiory biblioteczne:

Księgozbiór biblioteki w dniu 31.XII.2010 liczył 19312 woluminów.

Historia biblioteki:

O istnieniu bibliotek w Żelechowie przed XX w. wiemy niewiele, ich organizatorami przez lata byli proboszczowie parafii żelechowskiej. Dopiero Ignacy Wyssogota Zakrzewski, właściciel Żelechowa w latach 1792-1802, w swoim testamencie wyraził pragnienie, by „i po śmierci niejako społeczności być użytecznym”, dlatego też gromadzoną przez dziesiątki lat prywatną bibliotekę zdecydował się przeznaczyć do użytku publicznego. Życzył sobie, aby biblioteka nadal się rozrastała i polecał „jej utrzymanie i pomnożenie w księgi użyteczne, zwłaszcza do obiektów ekonomicznych i do dobrego kształcenia serc młodzieży więcej przydatnych”. Bibliotekarzem miał być każdorazowo proboszcz żelechowski. Biblioteka przeznaczona „ku publicznej wygodzie”, z której każdy mógł korzystać, miała być otwarta codziennie w godzinach rannych i popołudniowych. Jednak ten piękny dar uległ zaprzepaszczeniu. Ostatnia wola Zakrzewskiego nie została wypełniona, a jego biblioteka została prawdopodobnie później włączona w bliżej nieznanych okolicznościach do Biblioteki Seminarium Duchownego w Lublinie.

W pierwszych latach XX w. uruchomiono w Żelechowie bibliotekę publiczną w ramach miejscowego Koła Polskiej Macierzy Szkolnej. Pod koniec 1919 r. proboszcz żelechowski ks. Karol Żebrowski założył w Żelechowie bibliotekę parafialną. W ciągu kilku lat zdołano zgromadzić znaczny księgozbiór. Przy prowadzeniu biblioteki pomagali członkowie stowarzyszeń młodzieżowych. Wypożyczenia odbywały się w niedzielę i święta, a od połowy lat 30. także we wtorki w czasie targu. Z biblioteki korzystała głównie młodzież. W 1933 r. burmistrz Żelechowa Ludwik Pudło uruchomił bibliotekę miejską, która przed wybuchem wojny liczyła już ok. 9000 woluminów. Uległa ona zniszczeniu we wrześniu 1939 r.

Po wojnie, polecenie utworzenia biblioteki miejskiej w Żelechowie wydało Zarządowi Miejskiemu miasta Żelechowa Starostwo Powiatowe w Garwolinie pismem z dnia 23 maja 1945 r. Członkowie Zarządu Miejskiego na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 1945 r. podjęli decyzję o uruchomieniu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żelechowie. Na lokal biblioteczny wyznaczono jeden z pokojów na górze budynku Magistratu. 3 maja 1947 r. dokonano uroczystej inauguracji działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żelechowie. Z biegiem lat, w miarę powiększania księgozbioru, udostępniono następne pomieszczenia. Później przeniesiono bibliotekę do lokalu w ratuszu.

Biblioteka prężnie się rozwijała, propagowała czytelnictwo wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Rozwijała działalność kulturalno-oświatową. Zachęcała czytelników do udziału w olimpiadach i konkursach literackich. Organizowała wystawy książek oraz wystawy tematyczne poświęcone rocznicom narodowym.

W 1982 r., ze względu na potrzebę remontu dotychczasowego lokalu, przeniesiono bibliotekę publiczną na kilka lat do budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Mimo trudnych warunków, w dalszym ciągu organizowano konkursy literackie poświęcone wybitnym pisarzom i poetom, przeglądy nowości wydawniczych, okolicznościowe wystawy książek i czasopism. W 1989 r. biblioteka powróciła do wyremontowanego pomieszczenia w ratuszu. W kolejnych latach sukcesywnie powiększano księgozbiór, rozwijano współpracę z bibliotekami innych szczebli oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi.

W dniu 14 sierpnia 2008 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żelechowie zmieniła swoją siedzibę i została przeniesiona do nowego lokalu w budynku pawilonu handlowego Gminnej Spółdzielni „SCh”. Dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta i Gminy Żelechów zakupiono nowe wyposażenie placówki - regały, ladę biblioteczną oraz kserokopiarkę. Każdy czytelnik ma możliwość wypożyczenia książek na zewnątrz, skorzystania na miejscu z księgozbioru podręcznego oraz z bezpłatnego dostępu do Internetu. Za odpłatnością może także skorzystać z kserokopiarki. Nowa lokalizacja biblioteki poprawiła warunki pracy i wpływa korzystnie na wzrost czytelnictwa.

2024  Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Garwolinie