image1 image2 image3
logo

Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym

Zmień rozmiar tekstu:

Adres: ul.Szkolna 5mias pol
08-420 Miastków Kościelny

Telefon/Fax: (25)754-40-18

E-mail: kultura@miastkowkoscielny.pl

Strona WWW:
http://www.gbpmiastkowkoscielny.blogspot.com/

 
Godziny otwarcia:

Poniedziałek-Piątek 7:30-16:00

 
Oprócz podstawowej działalności statutowej gromadzenia, opracowywania i udostępniania księgozbioru szczególną uwagę bibliotekarki poświęcają na gromadzenie dokumentów życia społecznego oraz publikacji o tematyce regionalnej, promując i zabezpieczając miejscową tradycję i kulturę w całej jej różnorodności. Do najbardziej popularnych działań kulturalno- oświatowych biblioteki należą:

  • lekcje biblioteczne
  • wystawy
  • konkursy
  • wycieczki do biblioteki
  • imprezy czytelnicze
  • spotkania autorskie

Zbiory biblioteczne:

Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej liczy 16105 woluminów (stan na 31.12.2009 r.). Są to książki popularno-naukowe, beletrystyka oraz literatura dla dzieci i młodzieży. Z dużą starannością uzupełniamy także zestawy lektur szkolnych. Biblioteka oferuje nie tylko dostęp do księgozbioru, ale także innych źródeł informacji, zwłaszcza tych z użyciem najnowszych technik teleinformacyjnych. Jest również ośrodkiem wiedzy o regionie, centrum promocji środowiska lokalnego, posiada w swych zbiorach kroniki, rękopisy, dokumenty życia społecznego dotyczące historii i tradycji gminy.

Historia biblioteki:

Biblioteka w Miastkowie Kościelnym została utworzona 20 listopada 1954 roku obejmując swym działaniem teren Gminy Miastków Kościelny. Brak danych z pierwszych lat pracy biblioteki uniemożliwia przedstawienie początkowych etapów działalności naszej placówki.
Podana na początku data powstania biblioteki jest być może datą formalnego rozpoczęcia jej działalności. Pierwszą datą zapisaną w Księdze ubytków jest 10. 05. 1950 rok, co pozwala przypuszczać, iż biblioteka funkcjonowała, co najmniej kilka lat wcześniej.

W pierwszych latach swej działalności biblioteka zajmowała pomieszczenie(25m²) w budynku Urzędu Gminy. W latach 1971-1981 funkcjonowała w prywatnym budynku, skąd została przeniesiona do bardzo małego pomieszczenia w piwnicach Szkoły Podstawowej w Miastkowie. W tym czasie trwała gruntowna przebudowa budynku Urzędu Gminy, w którym planowano umieścić bibliotekę. W lutym 1987 roku biblioteka wróciła ponownie do siedziby Urzędu Gminy mając do dyspozycji dwa pomieszczenia. W pomieszczeniach tych działała do sierpnia 2006 roku. W tym czasie znacznie powiększył się księgozbiór, brakowało miejsca na ustawienie sprzętu komputerowego, dokuczał brak czytelni. Dzięki staraniom władz samorządowych od 1 września 2006 roku biblioteka funkcjonuje w zaadaptowanym i świeżo wyremontowanym budynku, gdzie zajmuje trzy pomieszczenia: wypożyczalnię, księgozbiór podręczny i czytelnię.

Pierwszym kierownikiem biblioteki została Pani Wanda Gruszka, córka ówczesnego leśniczego, w latach 1958- 1964 biblioteką zarządzała Władysława Korzeniecka. Po jej odejściu w sierpniu 1964 roku kierowanie biblioteką przejęła Lucyna Kierzkowska pełniąc swoje obowiązki do 30 stycznia 1992 roku. Od 1992 roku biblioteką kieruje Danuta Włodarczyk.
W roku 1960 księgozbiór biblioteki liczył już 4060 woluminów. Działało w tym czasie 10 punktów bibliotecznych. W 1964roku powstaje Koło Przyjaciół Biblioteki, w którym działa aktywnie 15 osób, stwarzając pozytywny klimat dla promowania działalności biblioteki w środowisku.
W latach 70-tych na terenie gminy działało 14 punktów bibliotecznych, a w roku 1978 utworzono Filię Biblioteczną w Oziemkówce, która funkcjonowała do marca 1991 roku.

Przeobrażenia społeczno-ustrojowe po 1989 roku miały duży wpływ na system finansowania i zarządzania biblioteką, skończył się centralny zakup książek. Biblioteka staje się jednostką organizacyjną gminy, finansowaną ze środków samorządowych. Pod względem merytorycznym podlega Wojewódzkiej Bibliotece w Siedlcach, ale już w 1999 roku powraca pod nadzór Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie. bezpłatnym dla czytelnika, szybkim Internetem.

2024  Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Garwolinie