image1 image2 image3
logo

Miejska Biblioteka Publiczna w Łaskarzewie

Zmień rozmiar tekstu:

Adres:  ul. Strażacka 1, 08-450 Łaskarzewp laskarzew

Telefon: (25) 684-50-46

E-mail: mbplaskarzew@wp.pl

Strona internetowa:
http://bibliotekalaskarzew.pl/

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Sobota 11:00 - 19:00

Zbiory biblioteczne:

Księgozbiór biblioteki liczy 19355 woluminów, w tym:

  • literatura piękna dla dorosłych - 7966 woluminów,
  • literatura dla dzieci i młodzieży - 4367 woluminów,
  • literatura popularnonaukowa - 7022 woluminy.

W księgozbiorze podręcznym znajduje się 850 woluminów. Jest dobrze wyposażony w różnego rodzaju informatory: encyklopedie, słowniki, poradniki, atlasy, albumy itp. W księgozbiorze podręcznym znajdują się także publikacje dotyczące miasta i gminy Łaskarzew. Prowadzona jest również kartoteka regionalna, wykorzystująca artykuły z czasopism. Księgozbiór jest opracowany i ustawiony działowo na 73 regałach i w 5 szafach, według powszechnie przyjętej klasyfikacji dziesiętnej. O zawartości księgozbioru informują katalogi: alfabetyczny, rzeczowy, księgozbioru podręcznego, tytułowy dla dzieci i młodzieży oraz kartoteki zagadnieniowe. Zakupu książek dokonuje kierownik biblioteki, biorąc pod uwagę sugestie i zapotrzebowanie czytelników. Zakup książek finansowany jest przez samorząd lokalny. Od roku 2004 biblioteka otrzymuje z ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacje na zakup książek.

Historia biblioteki:

W pierwszym roku po wojnie, w dniu 17.04.1946 roku Prezydium Krajowej Rady Narodowej uchwaliło Dekret o Bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi. W pierwszej kolejności zakładano placówki powiatowe. Następnym etapem było zakładanie bibliotek gminnych. Do końca 1949 roku uroczyście otwarto 1600 bibliotek gminnych i uruchomiono 20 000 punktów bibliotecznych. W liczbie nowo powstałych placówek znalazła sie Gromadzka Biblioteka Publiczna w Łaskarzewie, którą na początek wyposażono w 500 egzemplarzy książek.

Dokładna data utworzenia Biblioteki nie jest znana. Z rozmów ze starszymi mieszkańcami Łaskarzewa wynika, że Biblioteka Gromadzka istniała w Łaskarzewie już w 1946 r. Nie zachowały się jednak dokumenty potwierdzające te informacje. W Księdze inwentarzowej księgozbioru pierwsze wpisy książek pochodzą z 1949 r.

Biblioteka mieściła się w prywatnym domu, zajmując dwa mieszkania o łącznej powierzchni 28 m2. Jej współzałożycielem i pierwszym kierownikiem był nauczyciel szkolny Stanisław Stopa. Biblioteka była czynna codziennie w godzinach 1600-1900. Jej czytelnikami były głównie dzieci i młodzież szkolna. Na koniec 1949 r. księgozbiór biblioteki wynosił już 971 woluminów, a w 1955r. - 3409 woluminów. W tym czasie biblioteka prowadziła 3 punkty biblioteczne: w Aleksandrowie, Sośnince, Izdebnie. Ogółem zarejestrowano w tych punktach 229 czytelników, wypożyczono 4591 książek. W 1959 roku biblioteka uzyskała nowe pomieszczenie w budynku po szkole powszechnej usytuowanym przy ulicy Alejowej 14. Nowy lokal był obszerny, jasny, ale trudny do ogrzania. Łączna powierzchnia pomieszczenia wynosiła 52 m2. Liczba czytelników korzystających z biblioteki wzrosła do 469, a w punktach do 300.

W roku 1961 zmieniła się obsługa personalna biblioteki. Od stycznia 1961 roku nowym kierownikiem biblioteki została Wanda Poszytek, która pracowała na tym stanowisku do 30 czerwca 1962 roku. Z dniem 1 stycznia 1962 roku bibliotece przyznano cały etat. Obowiązki kierownika przejęła Zdzisława Dobraczyńska i pełniła je do września 1973 roku..

W roku 1968 został założony czwarty punkt biblioteczny, działający przy FOK „Pollena” w Łaskarzewie, a w 1970 r. powstały dwa następne działające przy szkołach podstawowych: w Szkole Podstawowej nr 2 w Łaskarzewie i w Budach Krępskich.

Od 1973 roku w bibliotece wprowadzony został wolny dostęp do półek. W tym też roku przeprowadzony został remont pomieszczenia bibliotecznego, dzięki czemu powierzchnia lokalu zwiększyła się do 80 m2. W lokalu tym mieściła się wypożyczalnia i czytelnia licząca 12 miejsc..

Od października 1973 roku do chwili obecnej obowiązki kierownika biblioteki sprawuje Elżbieta Paśnicka. Od września 1979 roku do 15.08.1981 roku w niepełnym wymiarze godzin, w charakterze pomocy bibliotekarza pracowała Teresa Paśnicka. Od 15.10.1981 r. do 8.07.1983 r. na stanowisku tym pracowała Bożena Winek, a od 2.11.1983 r. do 30.09.1991 r. Teresa Skonieczna.

Do 31.03. 1991 roku kierownik Biblioteki Miejsko-Gminnej sprawował nadzór nad placówkami bibliotecznymi na terenie gminy Łaskarzew, a mianowicie nad trzema filiami bibliotecznymi: w Dąbrowie, Izdebnie, Pilczynie oraz 23 punktami bibliotecznymi. Z dniem 2.04.1991 r. władza miasta i gminy została podzielona na dwie odrębne jednostki: miasto i gminę. W związku z tym biblioteka straciła status biblioteki miejsko-gminnej i przemianowana została na bibliotekę miejską.

Do czasu, kiedy istniały powiaty (1.06.1975 r.) bezpośredni nadzór nad biblioteką mieli pracownicy Powiatowego Zespołu Instruktorów z siedzibą w Garwolinie. Po likwidacji powiatów biblioteka podlegała Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Łaskarzewie. Z dniem 30.06.1992 roku MOK został zlikwidowany i obecnie Miejska Biblioteka Publiczna w Łaskarzewie stanowi samodzielną jednostkę, podległą Urzędowi Miasta w Łaskarzewie.

21 marca 2001 roku biblioteka rozpoczęła pracę w nowym budynku. Jest to przestronny, jasny lokal o powierzchni 200 m2 z czytelnią na 12 miejsc. Obecnie obsada w bibliotece jest jednoosobowa. Biblioteka czynna jest w poniedziałki, wtorki. środy, piątki i soboty w jednakowych godzinach od 11:00-19:00, aby łatwo można było zapamiętać. Dzięki takiemu rozkładowi godzin pracy biblioteki, czytelnicy mogą skorzystać z biblioteki również w czasie wolnym od pracy i zajęć szkolnych, w godzinach popołudniowych i wieczornych.

2024  Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Garwolinie